ChatGPT op scholen

2 mei 2023

 

ChatGPT en Onderwijs

Kunstmatige intelligentie (AI) maakt vorderingen met elk jaar meer verbeteringen. Nu er meer applicaties beschikbaar zijn, wordt de functionaliteit uitgebreid, waardoor meer industrieën kunnen profiteren van deze bronnen. ChatGPT is een nieuwere toevoeging die scholen en studenten kan helpen of schaden.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een AI-software die inhoud maakt op basis van verstrekte prompts. Het is een uitgebreide oplossing die verschillende reacties kan beantwoorden en verschillende soorten inhoud kan creëren, waardoor het een krachtig systeem is dat wordt gebruikt in verschillende sectoren en persoonlijke interesses. Enkele manieren waarop individuen ChatGPT kunnen gebruiken, is door de volgende inhoudstypen te genereren:

 • Computerprogramma's en code
 • Zakelijke pitches
 • Essays en toetsvragen
 • E-mails
 • Creatieve projecten, zoals muziek en poëzie

ChatGPT gebruikt machine learning om bij elk gebruik meer inzicht te krijgen in onderwerpen, waardoor het zijn toepassingen en vaardigheden voortdurend kan uitbreiden. Het scant het web naar andere inhoud en bronnen die verband houden met de prompt die eraan wordt gegeven om zijn reactie te genereren. Deze AI is uniek omdat het enkele recente prompts kan onthouden die door gebruikers zijn ingevoerd, waardoor het kan voortbouwen op kennis en pseudo-gesprekken kan voeren.

Welke invloed heeft ChatGPT op het onderwijs?

Dankzij de veelzijdigheid en constante machine learning van ChatGPT kunnen studenten het gebruiken om hun essays en huiswerk te maken. In plaats van wekenlang te plannen, te schrijven en te herzien, lieten studenten ChatGPT het zware werk doen. Aangezien het doel van schrijfopdrachten op school is om fundamentele vaardigheden op te bouwen, zoals kritisch denken en taalbegrip, moeten docenten een plan maken om met deze opkomende technologie om te gaan.

Hoe gaan scholen hiermee om?

Nu meer studenten ChatGPT gebruiken voor huiswerk en het maken van essays, maken scholen zich zorgen over het onderwijs aan studenten en plagiaat. De belangrijkste problemen waarmee scholen worden geconfronteerd bij de introductie van Chat GPT zijn:

 • Plagiaat: Omdat door AI gegenereerde inhoud geen origineel werk van leerlingen is, beschouwen veel scholen dit als plagiaat en een schending van de erecode. Het schenden van het schoolbeleid inzake plagiaat kan de opleiding van een student ernstig in gevaar brengen, met schorsingen of uitsluitingen tot gevolg die op hun academische gegevens verschijnen.
 • Impact op de vaardigheden van leerlingen: Leraren wijzen schriftelijk werk toe om studenten te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen. Essays stellen studenten in staat om hun kritisch denken en grammaticale vaardigheden te oefenen en te verbeteren. Opdrachten over verschillende vakken moedigen studenten aan om vaardigheden te gebruiken die door die klas worden aangeleerd, zoals literaire analyse voor Engelse cursussen of woordenschat en syntaxis in vreemde talen. ChatGPT kan zelfs labrapporten schrijven, waardoor de verbinding van studenten met wetenschappelijke lessen wordt bedreigd.
 • Ethische overwegingen: ChatGPT schrijft geen originele inhoud, maar gebruikt bestaande cursussen om iets samen te stellen dat lijkt op nieuw en uniek werk. Omdat het geen mens is, kan het geen gedachten of meningen vormen, vertrouwend op wat het via online scans kan vinden. Veel organisaties beschouwen AI als stelen omdat het het harde werk van de oorspronkelijke makers kost en geen krediet oplevert.

Veel scholen verbieden Chat GPT voor opdrachten en beschouwen het als bedrog en overtredingen van eercodes voor degenen die betrapt worden. Kunnen scholen ChatGPT echter detecteren? Sommige scholen zetten andere AI-programma's in om AI-gegenereerd werk te helpen identificeren, maar deze oplossingen zijn minder nauwkeurig, vooral gezien hoe goed Chat GPT geschreven inhoud kan nabootsen.

Nauwkeurigheid van ChatGPT in huiswerk en essays

Hoewel ChatGPT een krachtige tool en bron voor het maken van inhoud is, heeft het uitdagingen bij het interpreteren en implementeren van feiten. Het zal feiten vaak herformuleren of wijzigen om aan de gegeven prompt te voldoen, wat resulteert in werk dat nergens op slaat. Docenten kunnen dit element gebruiken om werkstudenten die met deze AI zijn ingeleverd beter te identificeren.

De voor- en nadelen van AI in het onderwijs

AI heeft veelzijdige toepassingen in het onderwijs, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor scholen en administratieve teams. AI en machine learning kunnen van toepassing zijn op verschillende functies, zoals:

 • Management en administratie
 • Communicatie
 • Financiën
 • Beveiliging
 • Vervoer
 • Onderwijs

Deze operaties hebben echter voordelen en overwegingen die scholen moeten afwegen voordat ze in verschillende tools en technologie investeren.

De voordelen van AI voor studenten en scholen

Hoewel scholen met ChatGPT voor uitdagingen staan, kunnen scholen op veel manieren profiteren van technologie zoals AI en machine learning. De juiste implementatie en functies kunnen de activiteiten stroomlijnen en uw docenten en beheerders ondersteunen voor betere leerling- en ouderdiensten. Enkele voordelen van AI in het onderwijs zijn onder andere:

 • Uitvoeren en beheren van administratieve taken: AI draait vaak op automatisering, waardoor het een waardevolle tool is voor drukke scholen en directieteams. Uw administratieve teams kunnen verschillende functies automatiseren, zoals planning. AI kan historische gegevens gebruiken om de beste planningsgewoonten te leren om elk jaar aangepaste schema's voor studenten te maken, wekelijkse schema's voor faculteitsleden en zelfs om vervoer voor studenten en excursies te regelen. Wanneer AI dagelijkse ondergeschikte taken kan beheren en uitvoeren, kunnen beheerders hun aandacht weer richten op andere operaties.
 • Meer maatwerk bieden: AI heeft bestaande bronnen nodig om functies te leren en te voltooien. Scholen kunnen het leren en de prestaties van leerlingen beter begrijpen door AI te koppelen aan leerlinginformatie. Verder is AI uitstekend in het identificeren van patronen, die het kan gebruiken om leerpatronen van studenten te begrijpen en te analyseren om inhoud te ontwikkelen die hun behoeften ondersteunt. Studenten kunnen betere opdrachten krijgen en bijles krijgen met AI-gestuurde processen.
 • Hulp bij het versterken van lesmateriaal: Wanneer AI de prestatiegegevens van leerlingen scant en analyseert, kan het docenten feedback geven op hun toets- en huiswerkmateriaal. Het kan rapporteren wat studenten fout hebben gedaan door vragen op te sommen, en benadrukken met welke concepten ze worstelden. Wanneer ze klas- of cijferoverzichten krijgen, kunnen leraren bepalen welke ideeën of onderwerpen ze mogelijk opnieuw moeten evalueren en versterken voor effectievere reflectie, ondersteund door prestatiegegevens.
 • Ondersteuning van drukke leraren: Leraren hebben uiteenlopende verantwoordelijkheden, van het plannen van lessen en het beoordelen van opdrachten tot het bijwonen van vergaderingen met ouders en leerlingen. AI kan leraren ontlasten door essentiële functies voor hen te automatiseren. AI kan toetsrubrieken gebruiken om opdrachten en examens te beoordelen en cijferboeken bij te werken. Sommige kunnen geautomatiseerde berichten naar ouders en leerlingen sturen om hen op de hoogte te houden van planningswijzigingen en toewijzingen.

Docenten kunnen ChatGPT zelfs gebruiken om toets- en essayvragen voor hun leerlingen te maken, waardoor ze meer creatieve opties kunnen gebruiken en tijd kunnen besparen bij het brainstormen.

De overwegingen van AI in het onderwijs

Hoewel AI scholen veel functies en voordelen kan bieden, is het geen perfect hulpmiddel. Enkele factoren waarmee uw school rekening moet houden, zijn onder meer:

 • Feitelijke onjuistheden benadrukken: Vooral ChatGPT klopt niet altijd. Wanneer docenten en docenten voor elk aspect van schoolfuncties op AI vertrouwen, moet u controleren op onnauwkeurigheden voordat u informatie naar studenten stuurt. Docenten kunnen prompts controleren op inconsistenties en onnauwkeurige informatie, terwijl docenten roosters en communicatie beoordelen.
 • Verbindingen met echte mensen verminderen: AI is uitstekend geschikt voor het uitvoeren van herhaalde taken, maar scholen moeten ervoor zorgen dat leerlingen en ouders nog steeds de verbinding en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben van echte mensen. Wanneer leerlingen en gezinnen alleen omgaan met AI en technologie, kunnen ze zich niet verbonden voelen met de schoolgemeenschap, wat hun relatie schaadt.
 • Afnemende functionaliteit voor kleinere scholen: AI's hebben beperkte capaciteiten en hebben andere middelen nodig om te functioneren. Voor scholen die geen toegang hebben tot uitgebreide digitale historische documenten of informatiesystemen, heeft AI weinig om conclusies en inhoud uit te trekken. Informatie kan vager of inconsistent zijn, waardoor de waarde van uw belegging afneemt.

Breng technologie naar de klas met PowerGistics

Hoewel AI uw school misschien niet ondersteunt, kan technologie studenten op veel manieren ten goede komen met diverse tools en toepassingen. Laptops en tablets in het klaslokaal kunnen het leren en de betrokkenheid van studenten verbeteren, door ze te verbinden met meer bronnen die hun individuele behoeften en leerdoelen ondersteunen.

PowerGistics ontwikkelt portable laadstations en opslagruimtes voor schooltechnologie, waardoor het efficiënter wordt om uw apparaten in de klas te gebruiken en op te slaan. Met gemakkelijk toegankelijke technologie kunnen uw leerlingen en docenten zich meer concentreren op hun lessen en leren. PowerGistics kan zelfs pas de kleuren van uw oplossing aan om de schoolgeest in elk klaslokaal te stimuleren.

Neem contact op met PowerGistics voor meer informatie over hoe we vandaag technologie naar uw school kunnen brengen.

NAAR BOVEN