Innovatieve ideeën voor opslag in de klas

12 juli 2021

Klaslokalen hebben opbergruimte nodig. Elke leraar of beheerder kan bevestigen dat klasbenodigdheden en -meubilair echt kloppen - en het gevoel alsof je verdrinkt in papier en potloden of struikelt over bureaus en boekenkasten is geen gunstige omgeving om te leren. Helaas is de realiteit dat niet alle klaslokalen de ideale opbergsituatie hebben. Met al het meubilair, apparatuur, boeken en benodigdheden die een klas nodig heeft, moeten leraren ruimte en ruimte voor alles vinden, en daarom zijn ze enkele van de grootste vernieuwers.

Of je nu worstelt met kleine klaslokalen, gedeelde klaslokalen of gewoon niet genoeg plaatsen om te zetten wat je nodig hebt, deze gids kan je helpen oplossingen te ontwikkelen voor lastige opslagsituaties. Deze creatieve opbergideeën in de klas helpen docenten en studenten om georganiseerd te blijven en zich te concentreren op het leren. Wanneer u zich minder zorgen hoeft te maken over rommel en rommel, kunt u uw energie richten op wat belangrijk is: onderwijs.how to organize a small classroom

Hoe organiseer je een klein klaslokaal?

Een groot klaslokaal met kasten, ingebouwde planken en een ruim vloeroppervlak is ideaal, maar is voor veel scholen niet de realiteit. De meeste scholen hebben klaslokalen van verschillende grootte en een klein klaslokaal betekent minder opslagruimte. Deze situatie veroorzaakt stress en angst voor leraren die materiaal en meubilair hebben en nergens kunnen neerzetten. Met deze opbergideeën voor kleine klaslokalen maakt de grootte van de kamer echter niet uit - het gaat erom hoe groot je het kunt maken.

Het hebben van een klein klaslokaal betekent dat je extra innovatief moet zijn met je ruimtebesparende technieken. U kunt uw klaslokaal groter maken door het bruikbare oppervlak en de opslagruimte te vergroten. Gebruik verticale opslagoplossingen zoals hoge planken en karren om uw opslagpotentieel te maximaliseren. Voor dagelijkse benodigdheden zoals papier, mappen en schrijfgerei zijn karren ook een geweldige oplossing om deze items georganiseerd maar toegankelijk te houden. 

Probeer voor organisatorische doeleinden items in winkelwagentjes in te stellen op onderwerp, zoals deze voorbeelden:

 • Wiskunde: Linialen, rekenmachines en manipulatieven
 • Wetenschap: Vergrootglazen, handschoenen, bril en pincet
 • Lezing: Bladwijzers, notitiekaarten en leesgidsen
 • Sociale wetenschappen: Kaarten en andere informatieve afbeeldingen

Met voldoende compartimenten - sommige van deze karren kunnen 15 of meer lades hebben - kun je alle benodigdheden opbergen die je nodig hebt op een klein oppervlak.

Boekenkasten nemen misschien meer ruimte in beslag dan je je kunt veroorloven in een klein klaslokaal, maar je kunt dit probleem oplossen door boeken over de kamer te verspreiden. Plaats ze door de kamer op planken, geordend op onderwerp, leesniveau of alfabetisch op titel of auteursnaam. Het extra voordeel van deze methode is dat het voorkomt dat studenten zich in één gebied verdringen om toegang te krijgen tot de klasbibliotheek.

Andere opslagideeën voor kleine klaslokalen zijn onder meer het doneren of verwijderen van items die u niet gebruikt. Een schoonmaakschema kan overtollige of kapotte benodigdheden regelmatig uit het klaslokaal halen, waardoor waardevolle ruimte vrijkomt. Als je bureaus moet uitspreiden voor sociale afstand, kun je individuele opslagruimte aan elk bureau gebruiken om de ruimte te maximaliseren. Bovendien verminderen hangende mappen en papiersleuven aan de muur ook de papierrommel, terwijl er geen omvangrijke archiefkasten nodig zijn.

Deze opslagtechnieken voor kleine klaslokalen kunnen positieve effecten hebben op de resultaten van leerlingen. Met minder ruimte leren studenten over grenzen en organisatie - ze leren hun bezittingen netjes te houden, en opbergkarren modelleren hoe alles een speciale plaats heeft en dat een goede organisatie het vinden van dingen gemakkelijker maakt.

Een klassikaal klaslokaal organiseren

De uitdagingen van gedeelde of multigrade klaslokalen zijn tweeledig vanwege zowel ruimte- als tijdsbeperkingen. Als een klaslokaal de hele dag door drie leerjaren en vakken bevat, betekent dat ten minste drie verschillende vereisten voor leraren, benodigdheden en opslag. De truc om gedeelde klaslokalen te organiseren, is om items multifunctioneel te maken en mobiele opslagopties te hebben.

Een belangrijk organisatorisch idee voor klaslokalen met meerdere klassen is mobiele opslag, omdat het de mogelijkheid biedt om snel te schakelen tussen niveaus en onderwerpen. Opbergmogelijkheden op wielen houden de benodigdheden van elke klas geordend en georganiseerd, terwijl ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Leraren kunnen mobiele opslag kopen, maar een doe-het-zelfoptie kan het toevoegen van wielen aan meubels die al in de kamer staan, zijn. Enkele uitstekende opties voor opslag op wielen in gedeelde klaslokalen zijn:

 • Rollende karren met meerdere laden
 • Cubbies op wielen
 • Opbergkasten op wielen
 • Rollende archiefkarren voor papieren

Door één opbergsysteem voor elke klas te hebben, kunnen docenten en leerlingen gemakkelijk tussen klassen in dezelfde ruimte wisselen. 

Het gebruik van dezelfde items voor meerdere doeleinden kan ook waardevolle ruimte besparen. Multifunctionele items zijn onder meer dubbelzijdige schoolborden en gedeelde voorraadlades. Voor lessen die meerdere lesperiodes beslaan, kan het helpen van de continuïteit van het leren door op het bord te schrijven en de leraar de volgende dag tijd te besparen. Het delen van benodigdheden kan ook ruimte besparen, omdat elke klas geen aparte opslagruimte nodig heeft voor hun dagelijkse behoeften, zoals papier en keukengerei. 

Aangezien meubilair minder mobiel is en meer ruimte in beslag neemt, zou in de ideale situatie hetzelfde bureau voor elke klas worden opgesteld. Als de docenten kunnen beslissen over een opstelling die werkt voor iedereen die de ruimte gebruikt, kan dit kostbare tijd besparen bij het herschikken van de ruimte tijdens klasovergangen. Voor sociale afstandsdoeleinden vereist de opstelling meestal rijen bureaus op een bepaalde afstand van elkaar voor elke klas.

Coderingssystemen en namen helpen bij het scheiden van klasbenodigdheden en bieden een systeem dat op alle leerniveaus werkt. Kleurcodering van elke klas betekent dat elke leerling vanaf de kleuterschool onderscheid kan maken tussen klassen. Als studenten leuke namen voor hun groep bedenken op basis van hun kleur, kunnen ze betrokken en enthousiast worden over het proces.  

Voor de dagelijkse overgang tussen klassen kunnen docenten onderling een systeem bepalen en de studenten voor of na elke lesperiode om hulp vragen. Om de kameraadschap tussen de lessen te vergroten, kunnen studenten aan het einde van hun lesperiode een paar momenten besteden aan het inrichten van de kamer voor de volgende les.

how to organize a high school classroom

Hoe organiseer je een klaslokaal op de middelbare school?

De opslagbehoeften van de middelbare school zijn anders dan die van de middelbare of basisschool. Studenten brengen meestal hun benodigdheden mee, hebben hun eigen voorkeuren voor het maken van aantekeningen en ontwikkelen hun eigen studie- en organisatiepatronen. Middelbare scholieren willen ook dat leraren hen meer als volwassenen behandelen, met meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Een ander verschil is dat leraren op de middelbare school er de voorkeur aan geven het klaslokaal minder te beheren en meer te structureren, wat betekent dat studenten zelfstandig systemen en procedures leren volgen.

Opslag voor de middelbare school werkt mogelijk het beste in meer neutrale tinten, omdat luide kleuren kunnen afleiden van geconcentreerd leren. Bijvoorbeeld de kleur rood kan het stressniveau verhogen, terwijl minder intense tinten zoals groen of blauw mensen helpen zich op hun gemak te voelen. Door een volwassen sfeer te creëren, kunnen leerlingen verantwoordelijker omgaan met hun klaswerk en verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten. Bestandsmappen en postsorteerders vertegenwoordigen, in tegenstelling tot de kleurrijke manden en mappen van de basisschool, kantoorachtige opslagopties waarmee studenten in hun professionele leven zullen werken.  

Een uitstekende benadering voor het organiseren van klaslokalen op middelbare scholen is om de zelfredzaamheid van studenten te vergroten. In plaats van papieren van elke student te verzamelen, betekent het gebruik van een reeks inboxen dat ze eraan moeten denken om hun werk onafhankelijk in te leveren. Bovendien is een andere geweldige opslagoptie om de onafhankelijkheid te vergroten, het hebben van bestandsmappen voor elke student om toegang te krijgen tot hun beoordeelde werk. Studenten kunnen verantwoordelijk zijn voor het regelmatig controleren van hun eigen map en het houdt het beoordeelde werk overzichtelijk voor de docent.

Deze ideeën voor het opbergen van klaslokalen op de middelbare school kunnen de stress voor zowel studenten als docenten verminderen, waardoor het voor iedereen gemakkelijker wordt om opdrachten en beoordeelde papers bij te houden. Terwijl basisschoolleerlingen en middelbare scholieren misschien dagelijks beheer nodig hebben met hun opslagopties, kunnen middelbare scholieren deze strategieën voor de klasorganisatie zelfstandig implementeren, waardoor leraren tijd vrijmaken om zich op hun lessen te concentreren.

Keuzeklaslokalen organiseren

Speciale onderwerpen, zoals kunst, houtbewerking, culinaire kunsten en muziek, vereisen allemaal verschillende opbergmogelijkheden vanwege de aard van de les. Aangezien deze cursussen meer deelname en benodigdheden van studenten met zich meebrengen dan traditionele cursussen, zullen de opslagoplossingen anders zijn. Verticale opbergers en kasten zijn geweldige oplossingen voor deze lessen om meer ruimte te maken voor activiteiten.

Voor lessen zoals aardewerk, fotografie en voedingswetenschappen, ligt de primaire focus van een leraar meestal op de organisatie van materialen en benodigdheden. Leraren kunnen benodigdheden zoals voedselingrediënten, meetgerei, potloden, penselen, verf en glazuren in afzonderlijke manden en laden organiseren om ze gescheiden te houden. Rollende karren kunnen ook helpen bij het opslaan van benodigdheden en het transporteren van materialen door het klaslokaal.

Muziek- en houtbewerkingslessen maken onder meer gebruik van grote apparatuur die ruimte in beslag neemt. Wielen en karren kunnen helpen om zware machines en instrumenten mobieler te maken, wat essentieel is voor gedeelde klaslokalen. Grote kasten zijn ook praktische manieren om deze items uit het zicht te houden als ze niet in gebruik zijn.

Speciale klassen zijn vaak rommeliger dan normale klaslokalen en vereisen meer veiligheidsmaatregelen, maar de organisatie kan helpen bij dit probleem. Om de leerlingen verantwoordelijk te houden voor hun rotzooi, verdeelt u benodigdheden over een paar delen van de klas en wijst u ze toe aan verschillende groepen. Elke groep is dan verantwoordelijk voor het schoonmaken van dat gebied en het terugbrengen van de voorraden naar het juiste station. Een vergelijkbare strategie werkt goed voor veiligheidsbenodigdheden: door een set veiligheidsuitrusting, zoals handschoenen en bril, op elk station te houden, kan ervoor worden gezorgd dat studenten niet aan projecten beginnen zonder de benodigde uitrusting.

storage ideas for students

Opbergideeën voor individuele studenten

Studies over onderwijs tonen aan dat een georganiseerde student een succesvolle student is. In feite laat één onderzoek zien hoe studenten die: leer betere organisatorische vaardigheden hun cijfers en schoolprestaties kunnen verhogen. Deze ideeën voor het opbergen van individuele leerlingen kunnen helpen bij het opzetten van leerlingen voor succes op de lange termijn en om gedeelde en kleinere klaslokalen overzichtelijk te houden.

Studenten kunnen leren organiseren door middel van instructie en modellering. Docenten met geweldige organisatiestructuren kunnen de organisatie van hun leerlingen helpen versterken, maar het hebben van individuele opbergmogelijkheden is een uitstekend idee om deze lessen te verbeteren. De eenvoudigste optie voor dit type opslag is opslag aan het bureau. Studenten die hun eigen bureau hebben, kunnen bureauzakken kopen of maken die aan hun stoel hangen om alles wat ze nodig hebben op hun bureau te bewaren. 

Andere opties voor opslag aan het bureau zijn:

 • Draagbare caddies voor gebruiksvoorwerpen en benodigdheden
 • Bureaulade-organizers
 • Opbergtas met meerdere zakken
 • Manden onder de stoel

Deze individuele opbergmogelijkheden kunnen beweging in de klas verminderen en elke leerling verantwoordelijk houden voor zijn eigen spullen.

Een beleid zonder rommel kan studenten ook aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen en hun werk in de daarvoor bestemde ruimtes te houden. Docenten kunnen kaartenbakken of lades toewijzen als opslagruimte voor individuele leerlingen voor wat ze in de klas nodig hebben. Karren met meerdere lades zijn ook een goede optie omdat ze niet te veel ruimte in beslag nemen, en sommige hebben zelfs wielen voor betere mobiliteit.

Opslagideeën voor apparaten in de klas

In de klaslokalen van vandaag is een soort technologie bijna altijd een noodzaak. De manier waarop studenten leren verandert, en daarmee komen er nieuwe uitdagingen voor de opslag in de klas. Apparaten moeten worden opgeladen voor gebruik in de klas, maar een paar stopcontacten kunnen niet alle 20 oplaadkabels voor tablets of laptops dekken. Hoewel stekkerdozen kunnen helpen, met grote klassen, kunnen zelfs die het niet redden. Bovendien vormen snoeren en apparaten die overal in het klaslokaal liggen een veiligheidsrisico. 

Leraren kunnen hun eigen rekken of kaartenbakken bouwen voor het opbergen van apparaten in de klas, en hoewel dit een goedkopere oplossing is, blijven er een paar in het oog springende problemen. Als deze structuren niet sterk genoeg zijn, lopen ze het risico belangrijke en dure technologie te beschadigen. Bovendien kunnen studenten de snoeren door elkaar halen, waardoor docenten te maken krijgen met niet-opgeladen apparaten. Zelfs de meeste laadstations hebben als nadeel dat ze te veel ruimte innemen en ervoor zorgen dat studenten zich in één gebied verdringen. 

De beste oplossing voor de opslag van apparaten in de klas zijn de innovatieve laadstations van PowerGistics. Het belangrijkste is dat het verticale ontwerp ruimte bespaart voor klaslokalen die het hard nodig hebben en mobiel kan zijn om rekening te houden met gedeelde ruimtes. U kunt PowerGistics-laadstations ook in meerdere gebieden opzetten om drukte te verminderen en tijdverspilling te voorkomen bij het ophalen en inleveren van apparaten. Het kabelbeheer van het station betekent dat elke kabel duidelijk op elk apparaat is aangesloten, en het open ontwerp zorgt ervoor dat leraren ervoor kunnen zorgen dat alle apparaten goed worden opgeladen voordat de dag begint.

PowerGistics-laadstations kunnen veel dagelijkse problemen in de klas oplossen, zoals onderbrekingen tijdens de les en het vervangen van niet-opgeladen of beschadigde apparaten. Dankzij het horizontale plankontwerp kunnen kabels niet gemakkelijk worden gedraaid of gerafeld, en kunnen studenten hun apparaten inleveren zonder het risico te lopen ze te beschadigen. Dit product bespaart docenten niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat IT-afdelingen gefocust blijven op belangrijk werk in plaats van constant te moeten werken met niet-opgeladen apparaten of kapotte snoeren. 

PowerGistics provides classroom device storage

PowerGistics is de oplossing voor opslag van apparaten in de klas

Klasruimte is waardevol onroerend goed, en met de enorme hoeveelheid benodigdheden die de meeste klassen nodig hebben, zijn creatieve opbergoplossingen een must. Leraren in kleine en gedeelde klaslokalen hebben moeite om ruimte te vinden voor alles wat ze nodig hebben, maar deze ideeën kunnen helpen om meer opslagruimte en vierkante meters te creëren in minder dan ideale klassituaties.

Opvoeders behoren tot de beste vernieuwers en ze verdienen innovatieve technologie die voor hen werkt. De laadstations van PowerGistics bieden opslag- en stroomoplossingen voor apparaten in de klas in een slank, ruimtebesparend ontwerp. Met genummerde en gekleurde planken kunnen docenten apparaten individueel aan studenten toewijzen, waardoor de overdracht van ziektekiemen wordt voorkomen en het retourneren van apparaten voor docenten probleemloos wordt. We bouwen onze laadstations met studenten en docenten in gedachten, omdat we weten hoe belangrijk het is om het leren van studenten te stimuleren. 

Wilt u meer weten over hoe PowerGistics oplaadtorens uw klaslokaal kunnen transformeren? Neem contact op om met een van onze implementatie-experts te spreken of Een offerte aanvragen vandaag!

NAAR BOVEN