Demo-aanvraag

Op zoek naar een demotoren? U bent op de juiste plaats!

Kies je Demo!

CORE16 of CORE16 USB
Muurbevestiging
Wandmontage met rol
Wandmontage met standaard

Elke demo kost 50% korting op de adviesprijs*

Alle aangeboden Core Demo Towers zijn de Core16 of Core16 USB.

Alle aangeboden Core Demo Towers hebben 16 planken waarmee apparaten plat kunnen liggen, in hun optimale positie. Planken passen op apparaten tot 14,75 inch / 37,59 cm. Alle Core Series-modellen hebben een vergrendelbare voordeur met sleutel.

PowerGistics Towers elimineren verkeersopstoppingen, besparen elke dag de tijd van de leraar en verlagen de kosten van vallen en kabelbeheerproblemen.

Het SMART alternatief voor de laadkar.

Resellers kunnen het demoprogramma nu uitbreiden naar hun klanten.

*Limiet 1 per wijk.  *Alleen voor nieuwe klanten.

 

Kies uw optie:

Kern16 Op de muur gemonteerd - Demoprijs $632.80

Wandmontage Model #: 1C160D

Voor standaard tablets, laptops en Chromebooks.

$1,265.59 Adviesprijs

Kern16 USB Op de muur gemonteerd - Demoprijs $784.00

Wandmontage Model #: 1C160USBD

Voor tablets en Chromebooks. USB-stekkerdoos
en 16 USB-A naar USB-C-kabels meegeleverd.

$1,567.99 Adviesprijs 

 

 

____________________

Kern16 rol – Demoprijs $832.79

Wandmontage met rolbevestiging
Model #: 1C160MD

Voor standaard tablets, laptops en Chromebooks.

 $1,665.58 Adviesprijs

Kern16USB rol – Demoprijs $983.99

Wandmontage met rolbevestiging
Model #: 1C160USBMD

Voor tablets en Chromebooks. USB-stekkerdoos
en 16 USB-A naar USB-C-kabels meegeleverd.

$1,967.98 Adviesprijs 

 

____________________

Kern16 Stellage - Demoprijs $817.79

Wandmontage met standaardbevestiging
Model #: 1C160SD

Voor standaard tablets, laptops en Chromebooks.

 $1,635.58 Adviesprijs 

CORE16 USB Gewoon-A-Stand- Demoprijs $968.99

Wandmontage met standaardbevestiging
Model #:1C160USBSD

Voor tablets en Chromebooks. USB-stekkerdoos
en 16 USB-A naar USB-C-kabels meegeleverd.

$1,937.98 Adviesprijs

Verzending is gratis in de aangrenzende Verenigde Staten.

PDF-bestand downloaden

Bel nu met eventuele vragen op

844-205-1217

Onze oplaad- en opslagtorens geven leraren elke dag tijd terug, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan lesgeven.

Vul vandaag nog dit formulier in om een demo aan te vragen!


Algemene voorwaarden van het demoprogramma

 1. Aanvaarding. De volgende zijn de Algemene voorwaarden waarop alle eindgebruikers (“Consument”), doorverkomensen, en distributeurs (gezamenlijk "Deelnemer") moeten deelnemen aan het demonstratieprogramma met betrekking tot GD Roberts & Co., Inc.'sd/b/a PowerGistics® ("GD ROBERTS") verkoop van de Powergistics® Tower zoals hieronder beschreven ( "Product"). Het programma wordt gedefinieerd als het demonstratieprogramma voor een enkele Powergistics® Tower onderhevig aan alle voorwaarden en bepalingen hierin en op de website van GD ROBERTS van tijd tot tijd (het "Programma") Elke bepaling of voorwaarde met betrekking tot de deelname van de Deelnemer in het Programma die op enigerlei wijze in strijd is met of in aanvulling op de bepalingen of voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, is nietig en niet bindend voor GD ROBERTS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door GD ROBERTS. Er komt geen contract tot stand dat de Consument toestaat deel te nemen aan het Programma totdat een: Bevestiging van verkooporder wordt uitgegeven aan een specifieke Consument, die alleen wordt uitgegeven als GD ROBERTS een dergelijke deelname van de Consument goedkeurt en de Bevestigingsformulier verkooporder.
 2. VERENIGD KONINKRIJK 30 DAGEN PROEFPERIODE; HET PROGRAMMA. GD ROBERTS biedt het programma aan nieuwe consumenten aan om dergelijke consumenten in staat te stellen een Powergistics® Tower te testen zoals weergegeven op de website: /. GD ROBERTS zal van tijd tot tijd bepalen welke Powergistics® Towers beschikbaar zullen zijn via het Programma tegen een gereduceerde aankoopprijs zoals hieronder vermeld. Om deel te nemen aan het Programma, moet de Consument een: Demo-aanvraagformulier op https://powergistics.co.uk/ of vraag het formulier rechtstreeks aan bij een wederverkoper en dien het online in of bezorg het aan een geautoriseerde wederverkoper om een proefperiode van 30 dagen van het Product aan te vragen. Na ontvangst wordt het formulier onmiddellijk beoordeeld door GD ROBERTS. GD ROBERTS behoudt zich het recht voor om alle verzoeken van consumenten om om welke reden dan ook te weigeren. De demonstratieperiode van 30 dagen van het Programma begint op de dag nadat het Product naar de Consument is verzonden en de demonstratieperiode verstrijkt 30 dagen daarna. Consumenten mogen slechts één keer deelnemen aan het Programma voor een Product.
 3. DEMOPROEF VAN DE VERENIGDE STATEN; HET PROGRAMMA. GD ROBERTS biedt het programma aan nieuwe consumenten aan om dergelijke consumenten in staat te stellen een Powergistics® Tower te testen zoals weergegeven op de website: /. GD ROBERTS zal van tijd tot tijd bepalen welke Powergistics® Towers beschikbaar zullen zijn via het Programma tegen een gereduceerde aankoopprijs zoals hieronder vermeld. Om deel te nemen aan het Programma, moet de Consument een Demo-aanvraagformulier invullen op: https://powergistics.com of vraag het formulier rechtstreeks aan bij een wederverkoper en dien het online in of bezorg het aan een geautoriseerde wederverkoper om de demokorting van het product aan te vragen. Na ontvangst wordt het formulier onmiddellijk beoordeeld door GD ROBERTS. GD ROBERTS behoudt zich het recht voor om alle verzoeken van consumenten om om welke reden dan ook te weigeren.
 4. Levering en RETOUR LEVERING.
  1. Van GD ROBERTS distributeur tot consument:

   1. Binnen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. GD ROBERTS stemt ermee in alle standaard verzendkosten, premies voor vrachtverzekeringen en andere transportkosten binnen het Verenigd Koninkrijk te betalen. De geschatte verzenddatum is zoals uiteengezet in Reseller's Bevestiging van verkooporder.
   2. Buiten het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. GD ROBERTS stelt alle Programmaproducten beschikbaar voor afhaling door de door GD ROBERTS gekozen vervoerder op het kantoor van GD ROBERTS. De verzendkosten zijn voor rekening van de Consument en alle aansprakelijkheid en het risico van verlies van het Product gaan over op de Consument na ontvangst door de vervoerder. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Consument verantwoordelijk voor alle verzendkosten, premies voor vrachtverzekering, tarieven, import- en exportkosten en andere transportkosten. Claims tegen een vervoerder voor verlies of schade veroorzaakt tijdens verzending moeten worden ingediend door Consument. De geschatte verzenddatum is zoals uiteengezet in de bevestiging van de verkooporder. De consument betaalt alle producten die tijdens verzending en daarna beschadigd of verloren zijn gegaan.

  2. Retourzendingen van consument naar GD ROBERTS:

   1. De Consument is verantwoordelijk voor alle eigendomsrechten, aansprakelijkheid, schade en risico van verlies van de Producten en zal UPS, DHL, FedEx of Redhead gebruiken om het Product te retourneren aan GD ROBERTS of de DISTRIBUTEUR van GD ROBERTS. Consument dient de originele verpakking te gebruiken en stickers met de vermelding “breekbaar” op de buitenzijde van de verpakking te plakken. De consument is verantwoordelijk voor alle verzendkosten, premies voor vrachtverzekering, export-/importkosten, tariefkosten en andere transportkosten. Claims tegen een vervoerder voor schade veroorzaakt tijdens verzending moeten door Consument worden ingediend.
 5. AANKOOP EN Betaling.
  1. Als onderdeel van het Programma kan de Consument het Product tijdens het Programma kopen met een korting van 50% op de door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs (“MSRP”) onder de hierin vermelde voorwaarden (“Demoprijs”). Naast de aankoop van een product (toren) kunnen kopers ook een TechHub6 kopen tegen 50% van de adviesprijs. Alle aankopen die door Consument worden gedaan, zijn "Bestellingen". Betaling dient rechtstreeks te geschieden aan de geautoriseerde wederverkoper die de factuur heeft uitgeschreven binnen 30 dagen na de datum van die factuur. Voor late betalingen wordt een toeslag van 1,5% per maand in rekening gebracht. GD ROBERTS kan, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling eisen.
 6. VERENIGD KONINKRIJK DEMO RETOUR.
  1. Als de Consument het Product niet wil kopen nadat het Programma is afgelopen, heeft de Consument 30 dagen vanaf de eerste dag na het einde van het Programma om het Product terug te sturen naar GD ROBERTS of de DISTRIBUTIEPARTNER van GD ROBERTS in overeenstemming met sectie 3(b) en te voorzien in bewijs van een dergelijke retourzending aan GD ROBERTS in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Als de Consument het Product niet binnen 30 dagen na afloop van het Programma retourneert, wordt de Demoprijs van het Product aan de Consument in rekening gebracht.
 7. DEMO RETOUR VAN DE VERENIGDE STATEN.
  1. ALLE DEMO VERKOOP DEFINITIEF. Als de Consument het Product wil retourneren op basis van een garantieclaim, heeft de Consument 30 dagen de tijd vanaf de eerste dag nadat een claim is ingediend bij GD ROBERTS of de DISTRIBUTIEPARTNER van GD ROBERTS in overeenstemming met sectie 3(b) en het bewijs van een dergelijke retourzending te overleggen aan GD ROBERTS op grond van deze voorwaarden. Indien Consument het Product niet binnen 30 dagen na de claim retourneert, wordt de Demoprijs van het Product aan de Consument in rekening gebracht.
 8. ANNULERINGEN.
  1. In het geval dat de Consument de Bestelling van de Consument geheel of gedeeltelijk annuleert, of een dergelijke Bestelling wordt geannuleerd door GD ROBERTS wegens verzuim van de Consument, dan zal de Consument GD ROBERTS wegens een dergelijke annulering of verzuim betalen voor alle geleden schade, inclusief voltooide eenheden, verzonden of niet verzonden, tegen de huidige prijs die van toepassing is op de totale hoeveelheid voltooid of niet voltooid op het moment van in gebreke blijven. GD ROBERTS kan de consument herbevoorradingskosten in rekening brengen van maximaal 20% van de oorspronkelijke bestelprijs voor annuleringen.
 9. VERANDERINGEN.
  1. Zonder schriftelijke toestemming van GD ROBERTS mogen er geen wijzigingen aan de Bestelling worden aangebracht.
 10. BEPERKTE GARANTIE.
  1. Er wordt geen garantie gegeven behalve zoals hieronder vermeld, en, behalve zoals hieronder vermeld, worden alle garanties uitdrukkelijk afgewezen door GD Roberts met betrekking tot alle producten/Producten die door GD Roberts worden verkocht. Voor garantiedoeleinden geldt dat elk product dat is gekocht bij:GD Roberts wordt hierin het Product genoemd. Als voorwaarde voor het ontvangen van deze garantie moet de consument zijn product registreren op /registreer-uw-product/. Op voorwaarde dat de consument zijn product registreert en zich buiten Noord-Amerika bevindt, garandeert GD ROBERTS dat de hardware van het product vrij zal zijn van defecten (hieronder gedefinieerd) in materiaal en vakmanschap gedurende de levensduur van het product en dat de stekkerdoos (hieronder gedefinieerd) zal worden vrij van defect in materiaal en vakmanschap voor een (1) jaar. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op enig Product of onderdeel daarvan dat defect is of onwerkbaar is als gevolg van misbruik, verkeerde behandeling, verkeerd gebruik, ongeval, wijziging, nalatigheid of onjuiste installatie door de Deelnemer. De enige remedie van de Deelnemer voor een defect Product of schending van de garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van een Productonderdeel, naar goeddunken van G.D. ROBERTS, van enig Product waarvan door GD ROBERTS is vastgesteld dat het defect is en wordt gedekt door de garantie uiteengezet in dit artikel 8 en dat de aankoopprijs voor de Bestelling niet overschrijdt. Deze garantie omvat niet de arbeidskosten voor het repareren van een defect Product. De levensduur van het Product is tien jaar. "Defect" betekent elk kenmerk van het Product dat de bruikbaarheid ervan belemmert voor het doel waarvoor het is ontworpen en vervaardigd, behalve dat het defect geen veroudering en normale slijtage omvat. “Stroomstrip” betekent het gedeelte van het Product dat de voedingskabel bevat en het Product van elektriciteit voorziet. DE GARANTIE DIE IN DEZE SECTIE 8 WORDT BESCHREVEN IS EXCLUSIEF EN VERVANGING VAN, EN GD ROBERTS WIJST HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES NIET UITDRUKKELIJK AF HIERIN BESCHREVEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOORTVLOEIEND DOOR DE WET OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GEEN ANDERE PERSOON, BEDRIJF OF ONDERNEMING IS GEAUTORISEERD OM VOOR GD ROBERTS ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DEZE VERKOOP AAN TE NEMEN.
 11. BELASTINGEN.
  1. In het geval dat er omzetbelasting, fabrieksbelasting of andere belasting van toepassing is op een zending die op een consumentenbestelling is gedaan, wordt deze belasting opgeteld bij de verkoopprijs en door de consument betaald.
 12. Beperking van de aansprakelijkheid.
  1. GD ROBERTS is in geen geval aansprakelijk (tegenover welke partij dan ook) voor indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of punitieve schade van welke aard of aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene voorwaarden of verband houdt met of voortvloeit uit de fabricage, verkoop , levering, wederverkoop, reparatie, vervanging of gebruik van een Product of andere goederen die aan de Deelnemer zijn verkocht of het verlenen van een dienst of een deel daarvan, ongeacht of deze aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als dergelijke partij was gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.De eventuele cumulatieve aansprakelijkheid van GD ROBERTS voor directe schade die voortvloeit uit enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of enig contract dat op grond hiervan is gevormd en onder enige aansprakelijkheidstheorie met betrekking tot het Product is beperkt tot een bedrag dat de betaalde prijs niet overschrijdt door de deelnemer voor het specifieke product dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid. Het recht om schade te verhalen binnen de beperkingen die in dit artikel 10 zijn gespecificeerd, is het exclusieve alternatieve verhaal van de Deelnemer in het geval dat een ander contractueel verhaal niet voldoet aan zijn essentiële doel.
 13. OVERMACHT.
  1. GD ROBERTS zal niet in gebreke zijn met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of enig contract dat op grond hiervan is gevormd vanwege een storing of vertraging als de storing of vertraging te wijten is aan een gebeurtenis buiten haar redelijke controle, inclusief overmacht, overheidshandelingen, branden, overstromingen, epidemieën, quarantainebeperkingen, stakingen, vrachtembargo's, burgerlijke onlusten, oorlog of oorlogsachtige operaties, terreurdaden, invasie, militaire of onrechtmatige macht, sabotage en slechte weersomstandigheden.
 14. VRIJWARING.
  1. Deelnemer stemt er hierbij specifiek mee in om GD ROBERTS te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims voor schade of winst, en voor alle kosten en advocatenhonoraria opgelopen door GD ROBERTS als gevolg van rechtszaken die voortvloeien uit productclaims of vermeende inbreuk op octrooien , ontwerpen, auteursrechten of handelsnamen die zijn gemaakt als gevolg van de wijziging van het product door de deelnemer met betrekking tot alle goederen die geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd volgens de specificaties van de deelnemer.
 15. OPDRACHT.
  1. De deelnemer zal zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of enig contract dat op grond hiervan is gevormd niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GD ROBERTS.
 16. Advocaatkosten.
  1. Als GD ROBERTS een advocaat inschakelt om een van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen of om schadevergoeding van de Deelnemer te verhalen die voortvloeit uit de schending van deze Algemene Voorwaarden door de Deelnemer, dan zal de Deelnemer de redelijke advocaatkosten van GD ROBERTS betalen samen met de proceskosten tijdens zowel het proces als de niveaus in hoger beroep.
 17. Toepasselijk recht; Jurisdictie.
  1. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Wisconsin, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten of constructieregels met betrekking tot de opsteller hiervan. Elke controverse, claim of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de relatie, hetzij tijdens het bestaan van de relatie of daarna, tussen de partijen hierbij, hun rechtverkrijgenden, gelieerde ondernemingen, advocaten of agenten, zal uitsluitend worden geprocedeerd door de staatsrechtbank in Dane County, Wisconsin of de United States District Court voor het Western District of Wisconsin. Elke partij (1) onderwerpt zich aan de jurisdictie van een dergelijke rechtbank, en (2) ziet af van de verdediging van een ongelegen forum. De toepassing van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
NAAR BOVEN