Privacybeleid

Laatst herzien: april 2021

1. INLEIDING

a. Doel. Het doel van dit privacybeleid is om te beschrijven hoe GD Roberts & C., Inc., een zakelijke onderneming uit Wisconsin (“Bedrijf”) informatie over haar klanten en bezoekers verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt via de websites die eigendom zijn van en beheerd worden door ons, inclusief powergistics.com (de website"). Lees deze kennisgeving aandachtig door om te begrijpen wat we doen. Als u geen enkel aspect van ons privacybeleid begrijpt, neem dan gerust contact met ons op of neem contact met ons op via de bedrijfsinformatie aan het einde van dit beleid. Door de site te gebruiken en te openen, accepteert u en gaat u akkoord met dit privacybeleid; als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid en dit niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met de toegang tot en het gebruik van de site.

Ons privacybeleid legt uit:

b. Domein; Sites van derden. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die we op en via de site verzamelen. De site kan ook links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het bedrijf. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere sites. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de site verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie verzamelt.

C. Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat het gebruik van de site door klanten ook onderworpen is aan onze Gebruiksvoorwaarden.

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

a. Informatie die u ons verstrekt. We verzamelen informatie die door onze klanten aan ons is verstrekt, bijvoorbeeld wanneer een klant informatie bij ons opvraagt via e-mail of op enige andere manier die beschikbaar is op de site, contact opneemt met de klantenondersteuning of op een andere manier met ons communiceert. Deze informatie kan zijn:

Naam

b. Informatie die we verzamelen via klantgebruik van de site. We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer klanten de Site gebruiken, zoals:

We gebruiken analysetools en cookies van derden om ons te helpen het verkeer en gebruikstrends voor de site te meten. Deze tools verzamelen informatie die door de klant is verzonden om ons te helpen de site te verbeteren, de functionaliteit van de site te verbeteren of gebruikersgegevens te verzamelen, waaronder advertentiegegevens. Deze informatie wordt alleen verzameld met uw toestemming.

Wij en onze serviceproviders gebruiken cookies om bepaalde soorten informatie te ontvangen en op te slaan wanneer klanten interactie hebben met de Service via hun computer of mobiele apparaat. Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat naar de computer of het mobiele apparaat van een klant wordt gestuurd wanneer hij of zij een website bezoekt. Wanneer klanten de site bezoeken, stelt de cookie de site in staat om de browser te herkennen. Cookies kunnen unieke identificatiegegevens, gebruikersvoorkeuren en andere informatie opslaan. De site zou niet goed functioneren zonder cookies, en daarom zijn enkele noodzakelijke cookies vereist. We gebruiken cookies om de kwaliteit van de site te verbeteren en de optionele cookies worden gebruikt voor het verzamelen van gebruikersgegevens, waaronder analyses, advertenties en andere ingesloten inhoud. U heeft de mogelijkheid om bepaalde cookies uit te schakelen door het gebruik ervan op de Site te weigeren.

c. Verzamelde informatie – Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om bepaalde informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de site door klanten. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op de computers of mobiele apparaten van de klant worden geplaatst, om te helpen analyseren hoe klanten de site gebruiken. Klanten kunnen meer te weten komen over hoe Google gegevens gebruikt wanneer ze de site bezoeken door naar "Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt" te bezoeken (te vinden op Google Analytics-beleid).

d. Geen informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Gebruikers onder de 18 jaar mogen zich niet bij ons registreren op de site of persoonlijke informatie aan het bedrijf verstrekken. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen. Als u denkt dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op of bel ons op (201) 389-9940.

 

3. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN EN DELEN?

a. Om diensten en informatie te verlenen. We verzamelen informatie van klanten om productsuggesties en informatie te geven; klantenaccounts registreren en onderhouden; informatie verstrekken die door onze klanten van ons wordt gevraagd; klantinformatie en gegevens analyseren; nieuwsbrieven naar klanten sturen, de site verbeteren, testen en monitoren; promotiemateriaal of advertenties over onze producten verspreiden, evenals nieuwe functies en aanbiedingen; enquêtes, sweepstakes, promoties en prijsvragen beheren; en de veiligheid en integriteit van de site en de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf te beschermen.

b. Delen met derden. We kunnen informatie verstrekken aan externe serviceproviders die ons helpen de site te exploiteren en te beheren, transacties op websites van derden die op de site beginnen, te verwerken en producten van het bedrijf te adverteren, op de markt te brengen of te promoten. Deze serviceproviders hebben toegang tot persoonlijke informatie van klanten om deze diensten te verlenen, maar wanneer dit gebeurt, implementeren we redelijke contractuele en technische beveiligingen om hun gebruik van die informatie te beperken om ons te helpen de site te exploiteren of te beheren, of om onze producten te promoten. We kunnen persoonlijke informatie van klanten delen met derden die contact kunnen opnemen met onze klanten over hun producten en diensten die interessant kunnen zijn voor genoemde klanten. We kunnen ook delen van gegevens verwijderen die specifieke sitegebruikers kunnen identificeren en de resterende geaggregeerde anonieme/geanonimiseerde gegevens delen met andere derde partijen om te gebruiken voor analytische doeleinden.

c. Uw toestemming. Naast het delen dat elders in dit privacybeleid wordt beschreven, zullen we persoonlijke of klantinformatie delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten het bedrijf wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.

d. Legale processen. We zullen persoonlijke of klantinformatie delen met externe bedrijven, organisaties of individuen buiten het bedrijf als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:

We zullen uw informatie ook delen als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of op grond van een legitiem gerechtelijk bevel.

c. Overdracht in geval van verkoop of controlewijziging. Als de eigendom van al onze of vrijwel al onze zaken verandert of als wij op een andere manier activa met betrekking tot ons bedrijf overdragen, zoals door fusie, overname, faillissementsprocedure of anderszins, kunnen wij uw persoonlijke gegevens overdragen of verkopen aan de nieuwe eigenaar. In een dergelijk geval, tenzij anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving, blijft de klantinformatie onderworpen aan de beloften die zijn gedaan in het toepasselijke privacybeleid, tenzij de klant anders instemt.

4. TOEGANG TOT UW INFORMATIE EN KEUZES

Klanten die vragen hebben over persoonlijke informatie die we in ons bestand hebben of die moeten worden bijgewerkt, kunnen contact met ons opnemen via e-mail of ons bellen op (201) 389-9940.

Klanten kunnen contact met ons opnemen om hun informatie te verwijderen, en wij zullen dit doen voor de informatie die we hebben op hun verzoek. We kunnen echter een kopie van de informatie bewaren voor back-up-, archiverings- en/of auditdoeleinden, tenzij we verplicht zijn om die records te verwijderen.

5. VEILIGHEID VAN UW INFORMATIE

We gebruiken industriestandaard fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen en waarborgen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, inclusief SSL, firewalls, encryptie, intern beleid en praktijken die de opslag of overdracht van klantgegevens, fraude en identiteitsdiefstal beperken en verbieden. beschermings- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten met werknemers en derden. Aangezien internet echter geen 100%-beveiligde omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die klanten naar ons verzenden niet garanderen, garanderen of garanderen. Er is geen garantie dat informatie niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Klanten hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid van hun inloggegevens en hun eigen hardware, software, systemen en apparaten te beschermen. E-mails en andere communicatie die via de site naar ons wordt verzonden, zijn niet gecodeerd en we raden klanten ten zeerste aan om via deze middelen geen vertrouwelijke informatie door te geven.

6. CALIFORNI PRIVACYRECHTEN

Volgens de California's "Shine the Light"-wet hebben inwoners van Californië die persoonlijke informatie verstrekken bij het verkrijgen van producten of diensten voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik het recht om één keer per kalenderjaar informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over de klantinformatie die we hebben gedeeld, indien van toepassing, met andere bedrijven voor hun eigen direct-marketingdoeleinden. Indien van toepassing, omvat deze informatie de categorieën klantinformatie en de namen en adressen van de bedrijven waarmee we klantinformatie hebben gedeeld voor het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar (bijv. verzoeken die in 2018 zijn gedaan, zullen informatie ontvangen over de deelactiviteiten van 2017).

Om deze informatie te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen door in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van uw bericht een "Verzoek om privacyinformatie over Californië" te schrijven en een telefoonnummer op te geven waarop u bereikbaar bent. Het Bedrijf zal eerst bellen om de geldigheid van het verzoek te verifiëren en zal vervolgens de gevraagde informatie zo snel mogelijk verstrekken. Houd er rekening mee dat niet alle informatie-uitwisseling onder de "Shine the Light"-vereisten valt en dat alleen informatie over gedekte delen in ons antwoord wordt opgenomen.

Volgens de California's Consumer Privacy Act (de CCPA), hebt u het recht om informatie die van u is verzameld door ons te laten verwijderen (behoudens enkele uitzonderingen) en het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie die via de site is verzameld. Als u dit doet, heeft dit geen invloed op uw gebruik van de site of wordt u op een andere manier gediscrimineerd

7. TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS IN DE VERENIGDE STATEN

Als een klant of klantvertegenwoordiger een inwoner is van de Europese Economische Ruimte (EER) of een ander rechtsgebied buiten de VS, kunnen we, om de Service en toegang tot de Site aan de klant te verlenen, persoonlijke informatie verzenden en opslaan (ook vaak aangeduid als persoonsgegevens) buiten de EER, inclusief naar de Verenigde Staten. Dienovereenkomstig kan persoonlijke klantinformatie worden overgedragen buiten het land waar de klant woont of zich bevindt, inclusief naar landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming bieden voor dergelijke persoonlijke informatie. We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wanneer deze wordt overgedragen. Wanneer dergelijke overdrachten plaatsvinden, nemen we passende maatregelen om hetzelfde niveau van bescherming te bieden voor de verwerking die wordt uitgevoerd in dergelijke landen als binnen de EER, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving. Door gebruik te maken van en toegang te krijgen tot de site, stemmen gebruikers die wonen of zich bevinden in landen buiten de Verenigde Staten in met de overdracht naar en verwerking van persoonlijke informatie op servers die zich buiten het land waar ze wonen, en dat de bescherming van dergelijke informatie kunnen afwijken van de wetgeving van hun woonplaats of locatie.

8. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet verminderen zonder uw toestemming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We zullen eventuele wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer opvallende kennisgeving geven (inclusief, voor bepaalde diensten, e-mailmeldingen van wijzigingen in het privacybeleid). We zullen ook eerdere versies van dit privacybeleid in een archief bewaren voor uw beoordeling.

9. VRAGEN EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen, opmerkingen, klachten of suggesties heeft met betrekking tot ons privacybeleid of anderszins contact met ons wilt opnemen, neem dan a.u.b Neem contact op, bel ons op (201) 389-9940, of neem contact met ons op via de Amerikaanse post op het volgende adres: 100 Continental Drive Columbus, WI 53925

NAAR BOVEN